ARTEMIS EMC2 - ArcCore - Embedded Multi-Core systems for Mixed Criticality applications in dynamic and changeable real-time environments

Reference number 2014-01497
Coordinator Arccore AB
Funding from Vinnova SEK 963 411
Project duration April 2014 - June 2017
Status Completed

Purpose and goal

Arccores forskningsmål i EMC2 är: - Användandet av hypervisor teknologi för att uppnå multi-core processning, mixed-criticality och multi-OS support. -AUTOSAR OS och stack som stöder mixed criticality i ett multi-core system

Expected results and effects

EMC2 projektet har lagt grunden för Arccores erbjudande inom Multi-Core och Fordonssäkerhet. Arccore har även förvärvat kunskap om hypervisors i fordonsapplikationer. Koncept och mjukvaruprocesser för att uppnå fordonssäkerhet enligt ISO 26262 har utvecklats. Arccore har föreslagit koncept för att säkert kommunicera mellan kärnor och processorer i ett multi-core system samt hur man skall partitionera OS, plattform (BSW) och applikationslager (RTE) mellan kärnor. Demonstratorer: - Arctic Core på Xen Hypervisor - Multi core Arctic Core och Core Com.

Planned approach and implementation

Arccore är projektpartner i ett EMC2 "Living Lab" för fordonsapplikationer -´Next Generation Electronic Architecture for Commercial Vehicles.´ Arccores projektfokus har varit att utveckla kunskap och erbjudanden inom AUTOSAR som stödjer Fordonssäkerhet, Mixed-Criticality och Multi-core. Eftersom Arccore varit part i inom delområdet för demonstratorer så har fokus även legat på att utveckla fungerande demonstratorer.

External links

EMC² Embedded Multi-Core systems for Mixed Criticality applications in dynamic changeable real-time environments

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.