ARTEMIS EMC2 - ArcCore - Embedded Multi-Core systems for Mixed Criticality applications in dynamic and changeable real-time environments

Reference number 2014-01497
Coordinator Arccore AB
Funding from Vinnova SEK 963 411
Project duration April 2014 - June 2017
Status Completed

Purpose and goal

Arccores forskningsmål i EMC2 är: - Användandet av hypervisor teknologi för att uppnå multi-core processning, mixed-criticality och multi-OS support. -AUTOSAR OS och stack som stöder mixed criticality i ett multi-core system

Expected results and effects

EMC2 projektet har lagt grunden för Arccores erbjudande inom Multi-Core och Fordonssäkerhet. Arccore har även förvärvat kunskap om hypervisors i fordonsapplikationer. Koncept och mjukvaruprocesser för att uppnå fordonssäkerhet enligt ISO 26262 har utvecklats. Arccore har föreslagit koncept för att säkert kommunicera mellan kärnor och processorer i ett multi-core system samt hur man skall partitionera OS, plattform (BSW) och applikationslager (RTE) mellan kärnor. Demonstratorer: - Arctic Core på Xen Hypervisor - Multi core Arctic Core och Core Com.

Planned approach and implementation

Arccore är projektpartner i ett EMC2 "Living Lab" för fordonsapplikationer -´Next Generation Electronic Architecture for Commercial Vehicles.´ Arccores projektfokus har varit att utveckla kunskap och erbjudanden inom AUTOSAR som stödjer Fordonssäkerhet, Mixed-Criticality och Multi-core. Eftersom Arccore varit part i inom delområdet för demonstratorer så har fokus även legat på att utveckla fungerande demonstratorer.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.