ARTEMIS DEWI Volvo Dependable Embedded Wireless Infrastructure (DEWI)

Reference number 2014-00611
Coordinator Volvo Technology AB - BF 40700 Electrical and embedded systems
Funding from Vinnova SEK 934 630
Project duration March 2014 - April 2017
Status Completed

Purpose and goal

De följande huvudsyftena är uppfyllda- (i) Identifiering av lämpliga applikationer i fordonet som är anpassningsbara till en trådlös länk (ii) Skapandet av fyra trådlösa sensorapplikationer med respektive prototyper. (iii) Utveckling av ett fordonsbaserat sensornätverk som ger möjligheten för trådlösa sensorer att koppla upp sig till fordonet.

Expected results and effects

De följande slutsatserna har dragits ur arbetet (i) Det finns redan idag ett antal lämpliga applikationer som är varken tidskritiska eller säkerhetskritiska med tillräckligt låga krav på uppdateringsfrekvenser för att kunna fungera med en trådlös länk (ii) Statistiskt sett är länkarna emellan noderna tillräckliga för att uppnå Packet Reception Rates som överstiger 90% i hela chassiet på en lastbil (iii) Användning av en central gateway för en dragbil och en för ett släp ger en tillräckligt robust infrastruktur för att kunna klara av störningar från andra källor med bra prestanda.

Planned approach and implementation

Tekniken utvecklad i projektet faller in i 3 olika kategorier - (i) Utvecklingen av noder, dvs hårdvara/mjukvara/mekanisk utveckling av trådlös sensor och gateway-noder (ii) Utveckling av nätverket och reglerna, inkl de fysiska placeringarna, krav på den trådlösa länken och nätverket från systemperspektiv (iii) Nätverksprotokoll. Sedan har även en mall tagits fram som ger en indikation om en sensorapplikation är kommersiellt lämpligt för att bli trådlös.

External links

http://www.dewiproject.eu/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.