ARTEMIS CRYSTAL_Systemite Effektiv systemutvecklingsprocess för säkerhetskritiska system

Reference number
Coordinator Systemite AB
Funding from Vinnova SEK 2 638 834
Project duration March 2013 - July 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektets mål - att industrialisera en interoperabilitetsstandard för att effektivisera utvecklingsprocessen för inbyggda system - har lyckats genom att IOS tagits fram men viktiga byggstenar saknas fortfarande. Projektets syfte - att snabba upp mognaden, integreringen samt domänöverskridande återanvändande av tekniska och metodikinriktade byggstenar för utveckling av säkerhetskritiska inbyggda system med hjälp av en kritisk massa av europeiska teknikleverantörer - har uppnåtts genom att många teknikleverantörer har anslutit sig till projektets principer.

Expected results and effects

Det förväntade resultatet av projektet var att främja Europas ledande ställning inom utveckling av inbyggda system, speciellt avseende kvalitets- och kostnadseffektivitet av säkerhetskritiska inbyggda system och arkitekturplattformar. Tack vare en framgångsrik utveckling av IOS så finns en stor potential för att uppnå det förväntade resultatet, men det kräver att industrin väljer att anamma standarden.

Planned approach and implementation

Projektet har lyckats med att ta fram en tjänsteorienterad arkitektur som nyttjar resultaten av tidigare relaterade projekt inom domänen inbyggda system med fokus på att ta dessa resultat närmare industrialisering. Detta får ses som en betydande framgång med tanke på den stora mängden partners och projektets breda ansats. Om industrin anammar resultaten så kommer det sannolikt att ha en betydelsefull påverkan för att stärka europeisk konkurrenskraft på nya marknader och samhälleliga tillämpningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.