ARTEMIS Arrowhead_9 , Luossavaara-Kirunavaara AB

Reference number 2013-00174
Coordinator Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag - KIRUNA
Funding from Vinnova SEK 13 189
Project duration January 2013 - February 2017
Status Completed

Purpose and goal

Utveckling av teknikdemonstratorer med pilotapplikationer. Tio olika pilotapplikationer har utvecklats innehållande distribuerad och samverkande automationsteknik. Med "distribuerad" menas att applikationen innehåller olika typer av industriella system, från sensorer och processer till företagsnivå. Applikationerna har implementerats i verkliga system eller demonstrerats genom simulering baserat på verkligt data.

Expected results and effects

Angående möjligheterna att implementera resultaten, t ex förbättrad teknik för 3D lokalisering, kan preliminära applikationer finnas inom gruvindustrin och speciellt inom underjordsgruvor (gruvautomation och robotik). Med noggrann och högupplöst 3D positionering öppnas möjligheter att bygga robotiserade eller fjärrstyrda maskiner för att t ex minimera mänsklig exponering i utsatta miljöer.

Planned approach and implementation

Delprojekt WP1 har uppnått huvuddelen av projekt- och teknikmålen med relativt små avvikelser.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.