ARTEMIS Arrowhead_5 , SKF

Reference number
Coordinator SKF Sverige Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 2 007 087
Project duration January 2013 - February 2017
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet för SKFs del har varit att få tillgång till ett kraftfullt standardiserat sätt att utbyta information för att kunna förbättra övervakningen av roterande maskiner samt att utveckla och demonstrera applikationer för detta.

Expected results and effects

Resultatet för SKFs del har varit över förväntan. De applikationer där vi tillämpat Arrowhead Framework samt de sensorer vi utvecklat har visat sig fungera mycket väl.

Planned approach and implementation

Upplägget med att ha många olika intressenter för högst varierande applikationsområden har visat sig mycket lyckosamt. Ett standardiserat kommunikationsgränssnitt som uppfyller krav från många applikationer blir mycket starkare än om ett särintresse utvecklar en egen standard.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.