ARTEMIS Arrowhead_2, EISTEC

Reference number
Coordinator EISTEC AB
Funding from Vinnova SEK 1 385 922
Project duration January 2013 - February 2017
Status Completed

Purpose and goal

Målet med projektet var att driva utvecklingen av en tjänstearkitektur för interoperabilitet mellan olika tillverkares system. Resultat som visar att det är möjligt och att det fungerar har visats upp på diverse branschmässor och konferenser.

Expected results and effects

Arrowhead Framework möjliggör snabb och smidig sammansättning av system från olika tillverkare. Detta gör det lättare för oss att bygga upp mer komplexa system, då vi kan direkt använda system från andra tillverkare eftersom vi redan har gemensam syn på kommunikationen mellan delsystemen. EISTEC har kunnat släppa två produkter som är kompatibel med Arrowhead Framework. Detta har även lett till en större utvecklingsaffär.

Planned approach and implementation

Arbetet har skett i etapper, där vi arbetat tillsammans med övriga projektpartners för att ta fram prototyper för att visa upp. De första var ganska begränsade i sin funktion, men har utvecklats vidare till avancerade system med väl fungerande kommunikation med övriga tillverkares delar. Samverkan med andra projektparter har även lett till affärer under och efter projektavslut.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.