Arbetsfordon för drift och underhåll av vägarnas sidoområden

Reference number 2010-02233
Coordinator Timars Svets och Smide Aktiebolag - Timars Svets och Smide AB
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration January 2011 - September 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projektet är upp till ett år försenat beroende på leverantörsförseningar och bristande finansiering. Marknad och teknik har verifierats. Fordonets ram, chassi, hjul, cylindrar är tillverkat & monterat. Tyngre hydrauliska komponenter inköpta. Hytten designad & utformad av ergonomisk expertis, placerad för optimal arbetssituation. Elektronik specificerad. Sensortekniker analyserade, utveckling, anpassning, provning, programmering & montage återstår. Lärande & erfarenhetåterföring utfört.

Results and expected effects

Projektet förverkligar en radikal innovation i en ny fordonsteknik. ännu återstår del av sensorteknik och automatisering för att styra olika funktioner som ellevering av hjulcylindrar att färdigutveckla. Innovationen väntas leda till stora besparingar inom drift och underhåll av vägarnas sidoområden m.fl. tillämpningar. Närliggande möjliga behov att lösa är fordon för räddningsarbete i tågtunnlar och blockerade vägar. I ett längre perspektiv kan tekniken tillämpas på personbilar och innebära billigare, lättare och bättre manövrerbara fordon.

Approach and implementation

Projektet har genomförts efter en radikal innovationsmodell som skisserats i ansökan. Teknik och marknad har utvecklats parallellt. Praktiska tester och lärande från dessa har fått styra utvecklingen som drivits i processens form. Det har inneburit lärande och erfarenhetsåterföring. Representanter för samtliga involverade parter har deltagit i seminarier, grupparbeten och referens- och/eller styrgruppsmöten. Projektets komplexitet har krävt flera expertgruppers medverkan och samverkan med övriga för att uppnå projektets mål.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.