Användning av reprogrammering för att i kultur modellera neuronala utvecklingssjukdomar

Reference number 2009-04085
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Funding from Vinnova SEK 2 850 000
Project duration August 2010 - January 2015
Status Completed