Antologi Kvinnors företagande

Reference number
Coordinator Örebro universitet - Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap
Funding from Vinnova SEK 86 000
Project duration June 2011 - June 2011
Status Completed

Purpose and goal

Att göra en antologi från forskningsprogrammet Kvinnors företagande.

Results and expected effects

En bok har nu givits ut på SNS förlag med titeln Kvinnors företagande - mål eller medel?

Approach and implementation

Inbjudan gick till projektansvariga som skickade ut synopsis. Tre redaktörer arbete med texterna tillsammans med författarna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.