Antenn

Reference number
Coordinator PROANT AB
Funding from Vinnova SEK 268 000
Project duration January 2011 - July 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att skapa en antenn med rundstrålande egenskaper med förbättrad antennvinst för GSM-systemet. Projektet har till de väsentligaste delar uppfyllt sitt mål.

Results and expected effects

Utifrån detta forskningsprojekt skall ProAnt analysera vilka möjligheter det finns att skapa en produkt baserad på de nya kunskaper som uppnåtts.

Approach and implementation

Utifrån projektidé har simuleringar utförts för att få fram nödvändiga mekaniska dimensioner. Därefter prototypframtagning och uppmätning av prestanda.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.