Ansökan tilläggsanslag COST TU0630 dnr 2007-01814

Reference number
Coordinator Bjerkemo Konsult
Funding from Vinnova SEK 225 000
Project duration January 2009 - December 2009
Status Completed

External links