Ansökan om medel till förstudie ang. IPR-bolag

Reference number
Coordinator SWEDISH ICT RESEARCH AB - SICT Swedish ICT Research AB
Funding from Vinnova SEK 495 000
Project duration October 2010 - December 2010
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med statens engagemang på kommersiella grunder för att reducera antal patenttvister och kränkta licensavtal är att tillse att utvecklingen för nya arbetstillfällen stannar i Europa och med fördel i Sverige. Målet med Statens Patentpartner Sweden AB är att bygga en verksamhet som kan verka på kommersiella grunder på nationell bas, men samtidigt skapa tydliga partnerskap med fler länder inom EU för att öka rörligheten av kapital mellan nationsgränserna och därtill främja handel som en komponent vid uppgörelser av patenttvister.

Results and expected effects

Studien har visat att det finns ett underlag i form av uppfinnare som söker stöd för att starta ett statligt IPR-bolag. Vi avvaktar Regeringens beslut i frågan.

Approach and implementation

Arbetet har drivits av Swedish ICT i samarbete med RISE. För att genom genomföra studien har Swedish ICT engagerat Liselott Plamgren genom PL Consulting och Dan Brännström genom Aperion AB.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.