Ansökan om medel för VFT1 från Innovationskontor Väst (Chalmers)

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Innovationskontor Väst
Funding from Vinnova SEK 2 500 000
Project duration January 2013 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet är att för VINNOVAS räkning dela ut VFT medel till Innovationskontor Västs partnerlärosäten, samt institut i västra Götaland. Därutöver är syftet att starta innovationsprocesser med överlevnadsduglighet. 90% av de projekt vi beviljat lever i slutet av 2014, vilket är en hög siffra i denna tidiga fas.

Results and expected effects

Fyra av projekten fick VINN Verifiering under året. Tre av projekten bolagiserades och 90% av projekten drevs aktivt vid årets slut. Några andra resultat eller effekter är det för tidigt att tala om.

Approach and implementation

Vi har under året jobbat aktivt med att få ökade kontaktytor mot studenter, institut och regionala partnerlärosäten. Vi har i och med det breddade uppdraget att inkludera studenter och institut börjat implementera modeller för hur vi uppskattar om studenters idéer anses vara ´studentidéer´ eller ´privatpersonidéer. Vår föreslagna modell utgår ifrån att i varje verifieringsprojekt identifiera de intellektuella tillgångar som projektet bygger på, och därefter avgöra om de tillgångarna är uppkomna ur studentens arbete på högskolan eller i privat regi.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.