Analys av svensk läkemedelspipeline

Reference number
Coordinator SwedenBIO Service AB
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration December 2010 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Att kartlägga pipeline för svenska läkemedel för att visualisera industrins situation och behov av stöd. Studien har gjorts sedan 2006 och är den enda i sitt slag i Europa. Rapporten är ett viktigt verktyg för såväl SwedenBIO som Vinnova och Invest Sweden.

Results and expected effects

Rapporten ger en bild av hur och på vad svenska företag satsar vad gäller nya läkemedel. Genomslagskraften i medierna kring resultatet har varit god (bl a Veckans Affärer, Biotech Sweden, Kemivärlden). Genom rapporten förbättras synligheten för svensk forskning inom läkemedel, både nationellt och internationellt.

Approach and implementation

SwedenBIO kommer att göra en web-baserad enkätundersökning av svensk läkemedels pipeline baserad på föregående års företagslista och information från SwedenBIO, Invest Sweden och Vinnova.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.