Analys av papperstrukturer i 3D med hjälp av bildanalys

Reference number
Coordinator INNVENTIA AB
Funding from Vinnova SEK 2 295 000
Project duration December 2008 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Det främsta målet och syftet med projektet är att kvalitativt och kvantitativt stärka projektledarens, Catherine östlund, akademiska och industriella meriter. Fokus i forskningsprojektet ligger på att utveckla en metod för analys av strukturer i papper med hjälp av bildanalys i 3D. Metoden kommer att ge möjligheter att kvantitativt karaktärisera strukturer, t ex genom att undersöka fördelning och orientering av fiberflockar i papper eller kartong.

Expected results and effects

Kunskapen från bildanalysforskningen kommer att användas i forskningsprojekt och forskningsuppdrag på STFI-Packforsk AB, vilket betyder att resultaten kommer att kommuniceras direkt till industrin, och utnyttjas där. Projektet kommer också att ge projektledaren möjlighet att ta större aktiv del i utvecklandet av bildanalys tillämpat på processteknikområdet på STFI-Packforsk AB. De specifika akademiska resultaten, dvs. publicering av artiklar eller konferensbidrag, pedagogisk utbildning och andra akademiska erfarenheter ger projektledaren möjlighet att i slutet av projektet ansöka om docentur.

Planned approach and implementation

Projektledaren kommer under projektets gång dela sin tid mellan Centrum för Bildanalys (CBA) på Uppsala universitet/SLU, och STFI-Packforsk AB. På CBA kommer hon att utföra bildanalysforskning, utbilda sig inom pedagogik och handleda doktorander. Forskningen kommer att göras i nära samarbete med fiberanalysgruppen på CBA. Arbetet på STFI-Packforsk AB fokuseras på att implementera resultaten på industriella problem i projekt som är kopplade till grundforskning inom papperstillverkning. Detta kommer att innebära nära samarbete med experter i papperstillverkning och processteknik på STFI-Packforsk AB.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.