Alternativ finansiering av transportinfrastruktur och institutionella ramverk för beslutsfattande

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Statsvetenskapliga institutionen
Funding from Vinnova SEK 1 101 832
Project duration December 2006 - June 2012
Status Completed

External links