Allmännyttans innovationslabb för minskad bostadssegregation

Reference number 2017-04765
Coordinator SABO Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 4 896 800
Project duration December 2017 - December 2019
Status Ongoing
Venture Social innovation - temasatsning
Call Social innovation mot segregation

Purpose and goal

Projektet syftar till att nyttja konsortiets, de lokala bostadsbolagens och lokala samarbetspartners upparbetade kunskap för att tillgängliggöra metoder och verktyg som ger bostadsbolag bättre förutsättningar att hitta lösningar till att minska bostadssegregationen. Målsättningen är att ta fram modeller och verktyg som kan ge stöd till fler att göra mer för att motverka utanförskap och minska bostadssegregationen i samhället.

Expected results and effects

Projektet förväntas identifiera metoder och verktyg för att Minska långtidsarbetslösheten, Lyfta skolorna och elevernas resultat, Stärka samhällsservicen och Bekämpa brottsligheten och utprova dem för att sammantaget leverera till målet att minska utanförskapet och bostadssegregationen. Projektets förväntade effekt på 3-5år är att goda exempel, metoder och verktyg har nått nationell spridning bland de allmännyttiga bostadsbolagen, resulterat i fler lokala initiativ som kombinerade kan bidra till en nationell lösning på utmaningen.

Planned approach and implementation

Projektet genomförs enligt SUSTs beprövade modell för projektstyrning. Genomförandet av innovationslabben grundas i lokala målgrupps- och nätverksanalyser för att hitta/ aktivera grupper/personer till stöd för att forma labbet. Arbetet styrs av labbets projektledning i samverkan med det aktuella bostadsbolagets boendedialog och den lokala hyresgästföreningens arbete. Målstyrningen av labbet är av yttersta vikt och vävs in i kommunikationen med målgrupperna, nätverken, nyckelpersonerna.

External links

http://www.sust.se/projekt/allmannyttans-innovationslabb/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.