Aktivitetsbaserad användbarhet

Reference number 2014-03074
Coordinator Uppsala universitet - UNIVERSITETETSFÖRVALTNINGEN
Funding from Vinnova SEK 365 000
Project duration August 2014 - February 2015
Status Completed

Purpose and goal

Planeringsprojektet syfte har varit att lägga grunden till ett utvecklingsprojekt som med målet att etablera en styrmodell för hållbar användbarhet i en komplex och aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Det långsiktiga målet är utveckla och hållbart införa nya kompetenser och processer för verksamhetsstödjande IT vid universitetet men även att göra en styrmodell för detta tillgänglig för andra organisationer.

Results and expected effects

Planeringsprojektet har resulterat i en fördjupad målbild, en projektplan för ett utvecklingsprojekt, en ansökan för ett utvecklingsprojekt samt ett påbörjat samarbete med externa parter. Projektet har också bidragit internt till ökad kunskap kring användbarhet och aktivitetbaserade arbetsplatser.

Approach and implementation

Projektet byggde vidare på ett framgångsrikt internt utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet, vilket gav en bra organisatorisk bas och skapade goda förutsättningar för projektets genomförande. Förändringar på ledningsnivå innebar att projekttiden förlängdes i samråd med Vinnova. Detta innebar också att ingen ansökan till Vinnova kunde ske i samband med andra utlysningen 2014.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.