Aktiviteter för att öka medvetenheten om vikten av innovationer inom hälsa och vård

Reference number
Coordinator BONNIER BUSINESS MEDIA SWEDEN AB
Funding from Vinnova SEK 515 000
Project duration December 2014 - December 2015
Status Completed

Purpose and goal

I samarbetet med VINNOVA och andra aktörer inom sjukvård, akademi och näringsliv har tidningen Dagens Medicin arrangerat en serie aktiviteter under 2015 i syfte att ge ökad uppmärksamhet åt vikten av klinisk forskning och innovationer på området vård och hälsa. Detta har skett genom att etablera olika forum och mötesplatser för diskussion, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte, samt genom att utlysa utmärkelser som belönar goda exempel på innovationer till nytta för sjukvård och patienter. Aktiviteterna har inspirerat till nytänkande samt skapat opinion i dessa frågor.

Results and expected effects

Under 2015 har följande aktiviteter genomförts: Sjukvårdens forskningsdag 29 januari, Lifesciencedagen den 21 maj, IT i vården-priset, med utdelning på IT i vården-dagen den 26 november och Athenapriset med utdelning på Svenska Läkaresällskapets riksstämma den 3 december.

Approach and implementation

Dagens Medicin har ansvarat för det praktiska genomförande av samtliga arrangemang samt marknadsföring, organisering av nomineringsförfaranden och juryarbete. Aktiviteterna har på olika sätt uppmärksammats av Dagens Medicin redaktionellt och därigenom nått våra målgrupper i form av beslutsfattare inom sjukvård och akademi. Genom samarbete med Veckans Affärer och Läkemedelsmarknaden har även ledande beslutsfattare i näringslivet fått information. VINNOVA har deltagit i utformningen av program, medverkat på plats och i juryarbete för projektets utmärkelser.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.