Aktiv kylning av passivhus

Reference number
Coordinator NIKE ARKITEKTUR AB
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration August 2012 - October 2012
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2011-02959-en

Purpose and goal

Projektet har undersökt möjligheten att utnyttja dels luftöppenheten och värmelagringskapaciteten hos Träullit Helväggselement för att kyla lågenergihus/passivhus sommartid och dels att utveckla en väggventil som tillåter ett luftflöde under natten.

Results and expected effects

Projektet har visat att det går att använda Träullit Helvägg som ett kylande elemtent under sommarmånaderna för att sänka inomhustemperaturen i lågenergihus/passivhus. Den tänkta väggventilen visade sig dock ha för liten kapacitet för att kunna kyla hela väggen vilket resulterade i en produktionsmetod vi grundläggning med platta-på-mark. Effekten av projektet har hela tiden varit knutet till användandet av Träullit Helvägg. Om fler passivhus byggs med Träullit Helvägg så kommer risken för övertemperaturer sommartid att kunna minimeras.

Approach and implementation

SPs simuleringar angående luftflöden och kylande effekt visar att det går att sänka inomhustemperaturen sommartid i lågenergihus/passivhus. Väggventilen visade sig ha för dålig verkan så arbetet fick ställa om fokus från en ny produkt, väggventilen, till att ta fram en lösning utifrån redan kända produkter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.