AirLight i kyldisk för kött i labmiljö hos SP, Borås

Reference number 2013-00315
Coordinator AIREC AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2013 - August 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte är att verifiera AirLight´s prestanda och energibesparande effekt i förhållande till dagens standard kylbatteri i en fullskaletest med 2 m lång standard kyldisk för kött utan dörrar. Kompletta och jämförande mätserier utförda i lab-miljö hos SP i Borås har verifierat att energiförbrukningen minskar med cirka 35 % samtidigt som behovet av avfrostning elimineras. Uppsatta projektmål har till fullo uppnåtts.

Results and expected effects

Projektet omfattar direkt jämförande fullskaletest utfört av lab med erkänd specialistkompetens (SP, Statens Forskningsanstalt, Borås). Projektets resultat, där AirLight´s kraftigt reducerande energiförbrukning och förbättrade kylfunktions kvalité verifierats, har både stor teknisk och kommersiell betydelse. Projektet, dess resultat och dokumentation, har haft en stor betydelse för den affärsplan som fastställts för AirLight där kyldiskar valts ut som 1 av 3 strategiska applikationer.

Approach and implementation

Första delen av projektet har omfattat mätserier mede befintligt kylbatteri för kylning av luft från 8 till +1°C med glykolvatten. Utöver verifiering av samtliga mätvärden för värmeväxlaren har ett flertal sensorer inne i kyldisken på simulerade köttpaket använts. För andra delen har kylbatteriet ersatts med något mindre AirLight-värmeväxlare varvid hela mätprogrammet upprepats. Resultaten från de två mätserierna har jämförts med varandra.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.