Agilis - horisontell patientförlyttning

Reference number 2018-02272
Coordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Radiologen
Funding from Vinnova SEK 477 650
Project duration August 2018 - July 2019
Status Ongoing
Venture Medtech4Health innovatörer
Call Medtech4Health: Support for Innovators in Care and Healthcare 2018

Purpose and goal

Syftet med AGILIS är att skapa en säker och behaglig horisontell förflyttning för patient, skapa bättre arbetsmiljö för medarbetare, förenkla bemanning samt ge möjlighet till ökad trivsel & självkänsla hos personalen. Projektmålet med AGILIS är att 1) utvärdera och dokumentera produktutvecklingsbehov från brukare, inköp, hygien, produktion, och regulatorisk part för vidare kommersialisering, 2) etablerat struktur i form av bolagisering, patentansökan och varumärke samt verifierat marknadsefterfrågan.

Expected results and effects

På lång sikt förväntas AGILIS bidra till en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor med färre antal belastningsskador och förenklad bemanning, därmed bidra till en fortsatt hållbar och effektiv sjukvård. Från ett kortare projektperspektiv förväntas AGILIS projektet resultera i produktutvecklingsuppdatering för konkurrenskraftig kommersialisering, patentansökan, ökad förståelse för produktionskostnad och regulatoriska krav för CE-märkning.

Planned approach and implementation

Fyra arbetspacket har formaliserats för arbetet 2018/19. 1) Produktutvecklingsbehov: 2-3 workshops genomföras med brukare, regulatorisk expertis, samt hygien- och inköpsavdelningar för att ta fram produktutvecklingskrav. 2) Produktionsbarhet: analys av AGILIS protototyp och möjliga komponentleverantörer för att ta fram estimat för produktionskostnad. 3) Immatertialrättskydd ansökan om patent, mönsterskydd och varumärkesskydd 4) Struktur och kontaktnät besöka 2-3 relevanta mässor samt etablera bolag för vidare kommersialisering

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.