Agenda för framtidens sport och sportupplevelser

Reference number
Coordinator SWEDISH ICT RESEARCH AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration December 2014 - October 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med Innovationsagenda för framtidens sport är att tydliggöra den stora tillväxtpotential som ryms inom området samt peka ut några effektområden där Sverige har möjlighet att bli en internationell spelare. Vårt mål är att Sverige ska bli ett föregångsland i att skapa teknikbaserade produkt-, tjänste- och systeminnovationer inom sportsektorn samt ha en digitaliserad sportindustri i framkant av den tekniska utvecklingen som levererar mätbara värden både till samhället, näringslivet, idrottsrörelsen och vetenskapen.

Results and expected effects

Resultatet av agendan är rekommenderade satsningar på: En nationell oberoende samverkansplattform; ökad digitalisering och förbättrad digital infrastruktur; Multidisciplinär kunskapsutveckling och riktat innovationsstöd; Internationell exponering i samband med evenemang. De övergripande effektmålen är att skapa nya teknikbaserade produkter och system som är konkurrenskraftiga nationellt och globalt, nya företag, nya arbetstillfällen, samt säkerställa att Sverige är en ledande nation för sportinnovation, specifikt inom prestation, evenemang och folkhälsa.

Approach and implementation

Arbetet har letts av en gemensam ledningsgrupp från GIH och Swedish ICT. Agendans innehåll har tagits fram genom ett antal tematiska workshoppar med representanter från båda de ursprungliga agendornas partners och nätverk. Det har kompletterats med intervjuer, möten och genomgång av dokumentation. Texten har tagits fram iterativt, där samtliga medverkande aktörer och referenspersoner har haft möjlighet att påverka slutresultatet. Ca 90 personer från över 50 olika organisationer har varit involverade.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.