Agenda 2030 och svensk innovationspolitik

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Funding from Vinnova SEK 900 000
Project duration April 2017 - February 2018
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att analysera samspelet mellan de globalt uppsatta Agenda 2030-målen för hållbar samhällsutveckling och utformningen och genomförandet av svensk innovationspolitik. Projektet har tydliggjort den svenska utvecklingen, de framsteg som har gjorts men också de betydande barriärer - av politiskt och organisatoriskt slag - som fortfarande finns kvar.

Expected results and effects

Resultaten är av huvudsakligen två slag: fortsatt kompetensuppbyggnad inom området och publikationer av analyser inom området. Dessa båda mål har uppnåtts.

Planned approach and implementation

Projektet har huvudsakligen genomförts genom en analys av svensk statsförvaltning via desk research och intervjuer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.