AFRtracker - ett koncept för beslutsstöd vid behandling av förmaksflimmer

Reference number
Coordinator Epiq Life Science AB
Funding from Vinnova SEK 3 216 000
Project duration August 2011 - November 2013
Status Completed