Advancerad Iordningställande Modul

Reference number 2016-02298
Coordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Funding from Vinnova SEK 333 435
Project duration June 2016 - November 2016
Status Completed
Venture Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Call Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Purpose and goal

Projektet har i enlighet med målet skapat en prototyp (ARM - Advanced Reconstitution Module for ePed). Prototypen kan verifiera och dokumentera iordningställda läkemedel utifrån ePeds läkemedelsinstruktioner och Pharmacologs produkt DrugLog. Nästa steg är implementering i en klinisk interventionsstudie för att testa användarvänlighet och hur bra systemet är att upptäcka felaktig läkemedelshantering i förhållande till system med och utan dubbelkontroll. Systemet motsvarar också de krav på iordningställande som publicerats av den Europeiska Farmakopén CM/Res(2016)2.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i en process samt en teknisk lösning för verifiering av iordningställande av läkemedel. Den består av 1) en databas för dokumentation och riskskattning för varje läkemedel samt 2) ett grafiskt gränssnitt som fungerar som en länk till ePeds instruktioner för iordningställande. Utifrån riskskattningen triggas en valideringsprocess som kontrolleras exempelvis med hjälp av produktens streckkod eller utifrån den kopplade DrugLog®-applikationen. Vi förväntar oss att denna framtida produkt kan reducera felaktigt iordningställande i barnsjukvården.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts i tre faser: 1. Kalibrering av DrugLog (UV-VIS spektrum) för vanliga läkemedel använda inom framförallt neonatalverksamheten. Vissa substanser, koncentrationer samt spädningsvätskor har visats sig olämpliga för analys med DrugLog. 2. Byggande, leverans och test av ett gränssnitt i DrugLog applikationen för att integrera med ePed samt möjlighet till utskrift av etiketter. 3. Byggande, leverans och test av en SQL-databas (ePedARM) som i projektet valts att sparas på en Microsoft Azure-plattform.

External links

http://eped.se/arm/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.