Adaptiv strömningskontroll för vägfordon

Reference number 2011-02933
Coordinator CREO DYNAMICS AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2011 - August 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet har varit att skapa en simuleringsmodell som med hjälp av adaptiv strömningskontroll kan sänka luftmotståndet för vägfordon, med fokus på lastbilar. Efter en lyckad virtuell modell är nästa steg att bygga en riktig demonstrator för att utvärdera tekniken i vindtunnel och/eller på väg. I projektet har de viktigaste principerna, såsom sänkt motstånd för en oändligt bred bilgeometri samt framgångsrik reglering i en linjär miljö, demonstrerats i förenklade fall. Nästa steg är att utveckla en detaljerad virtuell demonstrator som fungerar i en imiterad verklighet.

Results and expected effects

Det har visats att man kan påverka vaken bakom en lastbil med strömningskontroll i CFD, och att man genom att bryta ned större virvlar till mindre kan uppnå en sänkning av luftmotståndet för en geometri med färre detaljer. Det beror på att större virvlar innehåller mer energi, vilket tas från framdrivningen av fordonet. Större virvlar orsaker också större fluktuationer i tryck, så om man kan stabilisera vaken och minska fluktuationerna bör också energiförlusterna minska. Projektet har lagt en bra grund för fortsatt algoritmutveckling för en olinjär, tredimensionell verklighet.

Approach and implementation

Slutmålet för detta projekt har varit ett ambitiöst mål. En betydande del av utmaningen har legat i själva CFD-implementeringen av ett aktivt system; det är i de flesta programvaror inte möjligt att enkelt modellera ett aktivt reglersystem. Sådana hinder har tagit en del tid att ta sig över, vilket tillsammans med den stora utmaningen i att utveckla en fungerande kontrollalgoritm har gjort det omöjligt att hinna lösa alla utmaningar under tiden av detta projekt. Samtidigt är grundstenarna lagda för ett möjligt intensivare fokus på algoritmutveckling framöver.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.