Acqueau Workshop, resebidrag Eureka, Frankrike

Reference number 2015-04132
Coordinator 4IT I MALMÖ AB - 4IT
Funding from Vinnova SEK 15 000
Project duration September 2015 - September 2015
Status Completed
Venture Resebidrag EUREKA och Eurostars
Call Resebidrag EUREKA

Purpose and goal

Målet och syftet med projektet var att undersöka förutsättningar och intresse internationellt för att 4IT AB ska kunna delta i något Eureka projekt. Vi anser att vi uppfyllt vårt mål och inte bara fått nytt nätverk utan även byggt en bra grund för framtida projekt inom EU.

Results and expected effects

Resultatet har varit mycket positivt och över förväntan. Vi fick bra feedback och ett otroligt intresse har visats från de företagen som var med i workshopen. Vi har kontakt med över 15 bolag varav ca hälften av dem är mycket intresserade att ta nästa steg i processen för ett samarbete.

Approach and implementation

Acqueau hade lagt upp dagen som nätverkande och anföranden. Vårt upplägg var att först och främst presentera vårt företag, vart vi befinner oss, vilka vatten projekt vi redan befinner oss i och vad vi gör. Vi fortsatte sedan förklara de nuvarande problemet i sektorn och vad vi hade för lösningar. Slutligen presenterade vi vilka slags samarbeten vi sökte och som jag nämnt tidigare fick vi mycket positiv respons på denna workshop. Med hänsyn till den efterföljande responsen kommer vi att med säkerhet delta i något av Acqueau kommande projekt. I första hand tillsammans med Lunds universitet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.