Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Samverkan för digitalisering i offentlig sektor

Published: 2 April 2019

Vinnova, Myndigheten för digitalförvalting och Sveriges kommuner och landsting stärker samarbetet för att främja digitalisering i offentlig sektor.

Fokus för samarbetet ligger på digital kompetens och förutsättningar för att kunna använda data effektivt och säkert i hela samhället.

I februari besökte en delegation Singapore i syfte att undersöka hur landet lyckats med att digitalisera sin offentliga sektor, där Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson. SKL:s vd Vesna Jovic, DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson deltog. Resan satte ytterligare ljus på behovet av ett nära strategiskt samarbete att accelerera digitaliseringen i offentlig sektor i Sverige.

Samarbetet tas vidare genom regelbundna möten på ledningsnivå och genom operativt arbete i myndighetsgemensamma arbetsgrupper, om bland annat digital arkitektur och digital kompetensförsörjning inom offentlig sektor.

Dokument

Rapport från delegationsresa till Singapore.

Frågor?

Ylva Strander

Head of department

+46 8 473 31 78

Last updated 2 April 2019

Page statistics