Individrörlighet ska sprida kunskap om AI

Published: 6 November 2018

Utvecklingen inom AI kräver nya kompetenser, samarbeten och tillgång till data. De första projekten i en satsning på individrörlighet och artificiell intelligens får nu finansiering av Vinnova.

Satsningen ger möjlighet för individer att röra sig till annan organisation för en tid upp till tre månader. Syftet är att öka kontakten och kunskapsutbyte mellan privat, offentlig eller ideell sektor och högskolor/universitet.

Vinnovas finansiering syftar till att personer som arbetar med forskning, utveckling och innovation ska få en bredare erfarenhet genom arbete i en annan sektor än sin nuvarande. Samverkan kan ske nationellt eller internationellt, till eller från Sverige.

- Utvecklingen inom AI kräver nya kompetenser, samarbeten och tillgång till data. Kunskapsöverföring i form av personlig mobilitet är ett sätt att adressera behoven, säger Erik Borälv, som leder satsningen på Vinnova.

Nu har beslut tagits om tio projekt som får finansiering med sammanlagt två miljoner kronor. Exempel på projekt som får finansiering:

2018-04356 STABLE - Smart Behaviour Learning for Horses.
Projektkoordinator: Högskolan i Halmstad.
Att med neural nätverksteknik detektera avvikelser i hästars beteende för att ge hästägaren en tidig identifiering av eventuella problem.

2018-04352 Machine Learning för förebyggande av arbetsolycksfall i byggbranschen. Projektkoordinator: Mälardalens högskola.
Samarbetet ska stärka arbetet med förebyggande av arbetsolycksfall. Maskininlärning kan identifiera mönster och användas för att tidigt förutsäga moment som kan utgöra förhöjd olycksrisk på byggarbetsplatser.

Se alla projekt här (projekten är listade längst ner på sidan) 

Frågor?

Last updated 6 November 2018

Page statistics