Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Framgång för svenska småföretag i Horisont 2020

Published: 27 June 2017

Innovativa små- och medelstora företag (SME) är viktiga för Europas framtida tillväxt och har i Horisont 2020 fått ett eget finansieringsverktyg, SME-instrument. Svenska små- och medelstora företag har konkurrerat framgångsrikt i EU-kommissionens utlysningar inom Horisont 2020.

För att ytterligare främja denna målgrupp har Vinnova finansierat företag som hamnat över tröskelvärdet via vårt runners-up-program. I stängningarna av utlysningarna under våren 2017 har ett stort antal svenska företag hamnat högt på rankinglistorna.

Nya finanseringsmöjligheter

Under hösten 2017 är det ytterligare två stängningar i SME-instrumentet Fas 1 i Horisont 2020. Utöver de företag som beviljas medel från EU-kommissionen planerar Vinnova att finansiera maximalt sex företag per omgång via runners-up-programmet.

Vinnova kommer som tidigare att följa den beslutade rankinglistan, men begränsningar i tillgänglig budget kan komma att innebära att vi inte kommer att kunna finansiera alla småföretag som hamnar över tröskelvärdet.

Läs mer om SME-instrumentet på vår webbplats. 

Frågor?

Joakim Appelquist

Deputy Director General Director of International Cooperation

+46 8 473 30 98

Last updated 27 June 2017

Page statistics