Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Press release

Samarbeten mellan stora och små företag ska stärka digitaliseringen

Published: 12 June 2017

Vinnova ger nu stöd till projekt där stora och små företag ska samarbeta med öppen innovation för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Resultaten kan bli nya affärsmöjligheter och utvecklad innovationsförmåga.

Projekten får stöd genom en ny satsning på öppen innovation inom digitalisering av svensk industri. Målet är att stärka innovations- och utvecklingssamarbeten i digitaliseringens framkant mellan stora företag och små innovativa företag.

- Med affärsdriven öppen innovation kan stora och små företag hjälpas åt att skapa nya möjligheter. De idéstarka små företagen når ut till kunder och de resursrika stora företagen ökar sin experimentella innovationsförmåga, när de samarbetar öppet, säger Ulf Öhlander, handläggare på Vinnova.
Satsningen är en del i regeringens strategi Smart industri.

Följande fem projekt får finansiering med sammanlagt 10 miljoner kronor:

Urban ICT Arena & Open Innovation for Industry, 2,5 miljoner
Kista Science City, Agama Technologies, Arelion, Bumbee Labs, Cargobeacon AB, Ericsson, Excello advokatbyrå, IBM Sverige, Procera Networks, Sarvai, Surfcleaner
Den öppna testbädden och samverkansplattformen Urban ICT Arena fokuserar på smart och uppkopplad stad. Målet med projektet är att framåt göra de stora företagen villiga att självmant ta kostnader för öppen innovation tillsammans med små företag, genom att projektet prövar och identifierar en smart metod för detta.
Projektledare: Petra Dalunde, Kista Science City

Drive open innovation within online travel personalization with the leading company in the field, 850 000
Dream Troopers, IBM Sverige, Sisyfos Digital
Ett samarbete för at testa hur kognitiv databehandling kan användas för att göra personliga resplaner utifrån en plattform för att samla in och sortera reseinnehåll från recensionsplattformar och bokningstjänster som Dream Troopers har utvecklat.
Projektledare: Lionel Lassalle, Dream Troopers

Öppen innovation för att främja nya samarbeten mellan Bisnode och startups, samt för att skapa nya bolag, 1,57 miljoner
Bisnode, Boardeaser, Ifrågasätt Media Sverige, Lunds universitet, Tölve
Bisnode öppnar upp sin data för små och medelstora företag i öppna innovationsprocesser. Tanken är att "outsourca" innovation till småbolag med vilka Bisnode sedan sluter affärsavtal och hjälper till med sälj och marknadsföring.
Projektledare: Joakim Skog, Bisnode

Bildanalys och volymsensorer för optimering av återvinningskedjan, 1,55 miljoner
Stena Recycling International, Machine2Machine Solutons, Refind Technologies
Refind har system för bildanalys av batterier och telefoner och ska i projektet använda mjukvaran på bredare sätt. Genom att samarbeta i en öppen innovationsprocess ska utvecklingsarbetet accelereras med möjlighet till fysiska tester på olika typer av material i storskalig, verklig miljö.
Projektledare: Mats Torring, Stena Recycling International

Translucent Business - The RISE & SISP Platform for Swedish Open Innovation, 3,5 miljoner
SISP Swedish Incubators &Science Pars, RISE Research Institutes of Sweden
Projektet ska skapa en plattform för öppen innovation med vilken globala storföretag enkelt kan komma i kontakt med svenska tekniska lösningar och verifierade affärskoncept.
Projektledare: Olle Dierks, SiSP - Swedish Incubators & Science Parks

Frågor?

Ulf Öhlander

Programme Manager

+46 8 473 30 08

Daniel Holmberg

Press secretary

+46 8 473 30 53

Last updated 12 June 2017

Page statistics