Press release

Ny satsning på innovation ska motverka segregation

Published: 20 June 2017

Nu gör Vinnova en ny satsning på innovationer som ska öka inkluderingen och bidra till att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden.

Med satsningen Social innovation mot segregation ska så kallade innovationslabb startas, där organisationer tillsammans med boende och andra berörda ska utforska och analysera behoven i exempelvis skolor och bostadsområden och utifrån det experimentera fram nya lösningar som kan motverka segregation.

- Vi vill få till nya samarbeten mellan organisationer som vanligtvis inte samverkar. Innovationslabben ska vara mötesplatser där de som berörs av problemen, till exempel elever eller boende, bjuds in för att hitta och testa nya idéer tillsammans med företag, ideella organisationer och offentliga aktörer, säger Andreas Netz, programansvarig för social innovation på Vinnova.

Fokus i satsningen ligger på att möta följande utmaningar:

  • Minska långtidsarbetslösheten, med fokus på kvinnor
  • Lyfta skolorna och elevernas resultat
  • Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
  • Bekämpa brottsligheten

Ett krav är att offentlig verksamhet ingår i projekten:

- För att skapa långsiktiga förändringar med den här typen av sociala utmaningar så måste man involvera offentlig sektor, säger Andreas Netz.

Projekten får finansiering från Vinnova under ett till två år. Förhoppningen är sedan att de ska fortsätta av egen kraft.

Vinnova satsar 15 miljoner kronor på utlysningen, som nu är öppen för ansökningar.

Frågor?

Andreas Netz

Head of department

+46 8 473 30 86

Daniel Holmberg

Press secretary

+46 8 473 30 53

Last updated 20 June 2017

Page statistics