Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Svenskt företag vinner Horizon Prize - Better use of antibiotics

Published: 18 April 2017

Projektet Minicare HNL har utvecklat ett pricktest för att diagnostisera om patienter kan behandlas säkert utan antibiotika. Nu vinner projektet EU-kommissionens pris Horizon Prize – Better use of antibiotics.

Ett fingerpricktest som på mindre än 10 min kan diagnostisera om det är en bakteriell infektion och om patienten kan behandlas på ett säkert sätt utan antibiotika blev det vinnande projektet i EU-kommissionens Horizon Prize – Better use of antibiotics. Pricktestet har utvecklats inom projektet Minicare HNL av företagen Diagnostics Development/P&M Venge AB från Sverige och Philips Electronics från Nederländerna.

Antibiotikaresistens är ett växande globalt hot och en betydande samhällelig och ekonomisk börda. Inom EU dör 25.000 människor årligen i sjukdomar relaterade till antibiotikaresistens och resistenta bakterier beräknas kosta det europeiska samhället över 1,5 miljarder € i sjukvårdskostnader och produktivitetsförluster årligen. EU-kommissionen har därför åtagit sig att bekämpa antibiotikaresistens och det är en politisk prioritering inom EU.

Utlysningen av ett Horizon Prize för bättre användning av antibiotika är en del av EU-kommissionens insatser för att bekämpa det växande problemet med antibiotikaresistens. Det vinnande bidraget ett lättanvänt pricktest som utvecklats av Minicare HNL förväntas vara tillgängligt för patienter 2018. Priset på en miljon euro överlämnades av Carlos Moedas, EU-kommissionär för forskning, vetenskap och innovation, samt Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.

- Överanvändning och felanvändning av antibiotika är en stor utmaning för folkhälsan. Vi hjälper till att få ut den här produkten till patienter så fort som möjligt, så att antibiotika endast används vid bakteriella infektioner och inte vid virusinfektioner där de är ineffektiva eller onödiga. Detta bidrar till att bromsa den farliga ökningen av antibiotikaresistens sa EU-kommissionär Moedas vid prisutdelningen.

Det svenska företaget Diagnostics Development/P&M Venge AB har tidigare varit med i Eurostarsprojekt. Eurostars är ett program inom det internationella samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag, med egen forskning och utveckling.

Mer om Horizon Prize

De olika Horizon Prize som lanseras av EU-kommissionen ger en kontant belöning till den som mest effektivt kan möta en definierad utmaning. Syftet med priserna är att stimulera innovation och lösningar på problem som är viktiga för EU:s medborgare. Priserna föreskriver inte användning av någon särskild metod eller några tekniska detaljer vilket ger de sökande total frihet att komma med den mest lovande och effektiva lösningen på problemet. Läs mer om aktuella priser på EU-kommissionens webbplats.

Last updated 18 April 2017

Page statistics