Vinnväxt skapar innovation i regioner

Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ. Initiativen ska fokusera på ett tillväxtområde där de har förutsättningar att nå internationell framgång.

Vinnväxt främjar hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. De vinnande initiativen får tio års finansiering med målet är att de ska etableras som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

Se filmen om erbjudandet

Sök finansiering

Vinnväxtvinnarna finns i hela Sverige

vinnväxt_karta.jpg

 

Triple Steelix och Fiber Optic Valley har inte längre finansiering genom Vinnväxtprogrammet.

Frågor?

Glenn Gran

Programme manager

+46 8 473 31 44

Göran Andersson

Programme manager

+46 8 473 30 83

Inspiration från andra Vinnväxtinitiativ

På webbplatserna för de Vinnväxtinitiativ som vunnit tidigare kan du få inspiration och lära dig mer om hur de bidrar till förnyelse, omställning och att stärka Sveriges innovationsförmåga.

Last updated 10 November 2020

Page manager: Andrea Råsberg

Page statistics