Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030

Vinnova är en av 62 myndigheter som har undertecknat avsiktsförklaringen "Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030". Agenda 2030 är universell och dess mål är ömsesidigt förstärkande och utgör tillsammans en helhet. Målen omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett förhållningssätt och i många delar en styrningsfråga, som ska genomsyra all politik och verksamhet i Sverige och internationellt. Alla kan bidra till en bättre framtid där ingen lämnas utanför.

Med avsiktsförklaringen, och med respekt för myndigheters olika uppdrag och verksamheter, tar myndigheterna genom ett GD-forum avstamp för ökad samverkan i genomförandet av Agenda 2030.

Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson medverkade vid GD-forum i november 2018 där Agenda 2030-Delegationens ordförande, Ingrid Petersson samtalade med fyra generaldirektörer kring lärande exempel, hållbarhetsutmaningar, framgångar samt om framtida möjligheter och utmaningar.

Övriga medverkanden var Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten; Anna-Karin Jatko, EKN och Jakob Granit, Havs – och vattenmyndigheten som gav exempel på vad deras respektive myndigheter har gjort. Här kan du se en kort film från samtalet: 

Läs mer om avsiktsförklaringen

Gemensam avsiktförklaring.

Last updated 6 May 2020

Page statistics