Exempel på projekt som bidrar till de globala hållbarhetsmålen

Här kan du se exempel på några av de Vinnova-finansierade projekt som bidrar till en eller flera av de globala hållbarhetsmål som ingår i Agenda 2030.

De 17 globala målen

Exempel på projekt som bidrar till hållbarhetsmålen

Klimatsmart både jämfört med andra vegetabiliska proteinkällor men framförallt mot animaliskt. Svenskt och närodlat och nyttigt – proteinrikt med en bra aminosyraprofil. Projektet från Lantmännen kom på andra plats i Vinnovas tävling ”Klimatsmart protein” i Grythyttan hösten 2016.

  • Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Stockholms Stadsmission skapar möjligheter för socialt och ekonomiskt utsatta människor att få tillgång till mat av hög kvalitet. Projektet ger även arbetsmöjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt bidrar till att minska matsvinn genom samarbete med flera företag inom livsmedelsbranschen.

  • Mål 2 - Ingen hunger 
  • Mål 3 - Hälsa och välbefinnande 
  • Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion 

Förnyelsebara produkter produceras från massa- och pappersbrukens processvatten och blir biovätgas, bioplast och hållbart fiskfoder.

  • Mål 6 - Rent vatten och sanitet 
  • Mål 7 - Hållbar energi för alla 
  • Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
  • Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion 
  • Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna 

Via en webblösning upptäcka, smittspåra och kartlägga antibiotikaresistenta bakterier på svenska sjukhus.

  • Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Frågor?

Har du frågor om Vinnovas arbete med Agenda 2030 är du välkommen att höra av dig.

Eleonore Stureborg

Senior operational development manager

+46 8 473 30 85

Moa Eklund

Programme manager

+46 8 473 32 89

Last updated 6 May 2020

Page statistics