Sub-programmes and strategic initiatives

FFI is currently overseeing five sub-programmes and three strategic initiatives.

FFI's logotype

FFI’s sub-programmes and strategic initiatives

The majority of FFI’s budget (75%) is allocated to innovation projects within the five sub-programmes. The remainder is earmarked for strategic initiatives. A strategic initiative is an opportunity for FFI’s board to shore up a specific area using special funds for a limited time period.

FFI’s sub-programmes

  • Energy and the Environment
  • Road Safety and Automated Vehicles
  • Electronics, Software and Communication
  • Sustainable Production
  • Efficient and Connected Transport Systems

Strategic initiatives currently accepting new applications

  • Bicycles and Other Vehicles in a Safe and Smart Cooperation for a Sustainable Future
  • Automotive Security and Privacy
  • Complex Regulation
  • Machine Learning

All FFI’s sub-programmes and initiatives

<p>I den här strategiska satsningen stödjer vi projekt kring cyklisters trafiksäkerhet. Cyklister tillhör de mest skadedrabbade grupperna i trafiken.</p>
<p>Det här delprogrammet stödjer projekt&nbsp;för mer&nbsp;effektivt och hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter.</p>
<p>Delprogrammet&nbsp;ska bidra till ett globalt ledarskap inom fordonselektronik och programvara och&nbsp;öka kompetensen att&nbsp;utveckla nya fordonskoncept.</p>
<p>Satsningen&nbsp;vänder&nbsp;sig&nbsp;till projekt som vill utveckla koncept, metoder eller verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter genom fordonsområdets hela livscykel.</p>
<p>Det här delprogrammet syftar till att göra det möjligt för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat för hållbar produktion.</p>
<p>Strategiskt satsning som ska&nbsp;uppmuntra initiativ, öka kompetens och utveckling och&nbsp;skapa möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom&nbsp;området.</p>
<p>Maskininlärning är en riktad satsning med potential att förändra fordonsindustrin, övriga industrigrenar och hela samhället. Området utvecklas snabbt.</p>
<p>Delprogram som&nbsp;ska bidra till utvecklingen av nollvisionsfordon, det vill säga fordon med en optimal kombination av system som reducerar antalet olyckor och konsekvenserna av olyckor.</p>

Any questions?

If you have any questions about FFI, please don't hesitate to contact us at our secretariat located at Vinnova's offices.

Christina Kvarnström

Programme manager

+46 8 473 31 28

christina.kvarnstrom@vinnova.se

Lena Dalsmyr

Programme administrator

+46 8 473 31 61

lena.dalsmyr@vinnova.se

Last updated 13 December 2017   |   Page statistics