Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv

En av de viktigaste åtgärderna för att klara målsättningen för minskning av CO2 är omställningen till förnybar energi. Havsbaserad vindkraft från Nordsjön och Atlantområdet bedöms som en viktig produktionskälla och har potential att ge mer el åt Europa än någon annan teknik år 2050.

Havsbaserad vindel identifieras som ett fossilfritt energialternativ med betydande potential för innovationer och tillväxt för såväl stora som små teknik- och tjänsteföretag. Med rätta satsningar öppnar omställningen till ett fossilfritt energisystem för såväl en hemmamarknad som en betydande exportmarknad för både industri och el.

Innovationsområdet vill

  • utveckla en stark industrisektor med spetskompetens inom särskilt prioriterade områden
  • bidra till en snabbare och effektivare omställning av energisystemet
  • säkerställa en långsiktigt stabil, fossilfri och förnybar elproduktion.


Agendans mål för 2030 är att:

  • den svenska havsbaserade vindkraftsindustrin sysselsätter minst 25 000 personer
  • den svenska havsbaserade vindkraftsindustrin omsätter minst 50 miljarder kronor per år
  • svenska havsbaserade vindkraftsparker levererar förnybar el till det europeiska energisystemet till ett värde av minst 4 miljarder kronor per år.


Målen ska nås genom insatser inom ett antal huvudsakliga områden

  • teknikinnovation
  • tjänsteinnovation
  • affärs- och finansieringsinnovation
  • samarbete, stöd och rambetingelser.

Inom dessa insatsområden behöver samverkan vara en bärande del för att säkerställa innovation inom det egna området, liksom samverkan med ett urval av andra strategiska innovationsagendor för att skapa synergier och teknikdelning.

Läs agendan

Agenda Vindenergi till havs

Last updated 1 December 2021

Page statistics