Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Ett ekosystem för social innovation i Sverige

Att inkludera medborgare, omfamna mångfald och inkorporera social och miljömässig hållbarhet skapar utvecklingspotential som kan vända trenden av ökande klyftor. Social innovation innebär nya angreppssätt och lösningar på sociala behov eller gemensamma problem som implementeras i samhället.

Denna agenda beskriver de möjligheter och behov som finns för utveckling av stödsystemet för social innovation i Sverige. Området innefattar produkt-, tjänste- och processutveckling inom alla sektorer (offentligt, privat, akademi, civilsamhälle) som syftar till att lösa kollektiva sociala problem. Den viktigaste styrkan för området är dess förmåga att skapa en inkluderande och jämlik utveckling på lokal och global nivå. Området är i Sverige ännu under ett tidigt utvecklingsstadium, men håller stor potential för såväl privata, offentliga och idéburna organisationer.

De utmaningar som behöver mötas finns främst inom:

  • social-ekologisk innovation
  • demokratisk samhällsutveckling
  • utanförskap.

Målen på kort sikt är bland annat; att samhällsentreprenörskap och sociala företag blir erkända modeller för samhällsutveckling, en bredd av finansieringslösningar och ett årligt forum för sociala innovationsfrågor. På lång sikt är målen bland annat;ett organiserat stöd för sociala innovationer, att Sverige är det ledande landet i världen för social innovationsforskning för hållbar utveckling och demokratiserad välfärdsutveckling genom inkluderande kunskapsproduktion och beslutfattandeprocesser.

Agendan har kartlagt aktörer och exempel på social innovation i Sverige och ger rekommendationer inom fyra fokusområden:

  • kunskap
  • organisering och demokratisering
  • finansiering
  • kompetens.

Agendan föreslår åtgärder för ökad samverkan och anpassande av strukturer för uppmuntrande av innovation måste göras på ett resurseffektivt och rättssäkert sätt. Agendan kommer att användas som verktyg för fortsatt samverkan mellan aktörer som har skapat agendan, och som hävstång för enskilda organisationer och samarbeten som vill driva initiativ och aktiviteter som utpekas i agendan.

Läs agendan

Agenda ekosystem för sociala innovationer

Last updated 7 September 2017

Page statistics