Vinnova främjar social innovation

Komplexa samhällsutmaningar som klimatförändringar, demografiska förändringar, psykisk ohälsa och ökande ojämlikhet kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera.

I programmet Social innovation söker vi lösningar som genom nya sociala angreppsätt möter samhällsbehov på bättre sätt än vad som hittills gjorts. Det kan vara nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som genom nya sätt att tänka bidrar till ett inkluderande samhälle. Vi involverar de som berörs av ett problem i formuleringen och lösningen av det. Den primära intentionen är samhällsnytta.

Programmets syfte

  • Aktivera, främja och utnyttja hela samhällets innovationspotential
  • Stärka den sociala ekonomins (sociala entreprenörer, sociala företag, civilsamhälle) roll och inflytande
  • Skapa förutsättningar för nya, smartare lösningar på komplexa sociala problem och sociala samhällsutmaningar

Vårt arbete inom programmet riktar sig till de sociala dimensionerna i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och särskilt agendans mål 5 och 10; jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Så stödjer vi social innovation

Vi stödjer både enskilda aktörer och samverkansprojekt för sociala innovationer. Sociala entreprenörer i nystartade företag, etablerade företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet erbjuds finansiering för att utveckla och testa en social innovation. Möjlighet finns även att söka finansiering för skalning och nyttiggörande.

Vinnova erbjuder också satsningar inom utvalda teman som samlar aktörer för att möta sociala utmaningar, så som exempelvis "social innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända" samt "innovationlabb mot segregation".

Under 2017 genomförde vi en inventering av ekosystemet för området social innovation i Sverige och regeringen lanserade i februari 2018 "en strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation". Samtidigt gavs Tillväxtverket och Vinnova uppdrag att stödja utvecklingen av sociala företag. 

Genom regeringens uppdrag kommer vi att fortsätta vårt arbete med att stärka utvecklingen av sociala företag. Målet är att sociala företag bättre ska kunna bidra till att lösa utmaningar i samhället, samt bidra till att offentlig sektor uppmärksammar och använder sociala lösningar och sociala företag som värdefulla aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Våra insatser inom programmet Social innovation

Arbetet intensifieras nu för att öka samhällets innovationskraft för att utveckla lösningar som möter sociala utmaningar. När det finns aktuella erbjudanden inom programmet publiceras dessa här.

Finansierade projekt

Det finns många exempel att lyfta fram bland de projekt som Vinnova tidigare har finansierat inom Social innovation. Här kan du läsa om några av dem. 

<p><span>Vinnova har beslutat om finansiering för drygt 30 miljoner kronor för att stärka innovationssystemet kring sociala företag. Projekten ska främja utvecklingen av sociala innovationer och bidra till att de kommer till användning i samhället. Läs mer och se vilka projekt som fick finansiering här.</span></p>

Ett stärkt innovationsstöd för social innovation

Här kan du läsa mer om projekten som fick finansiering under 2018 genom vår utlysning Ett stärkt innovationsstöd för social innovation.

Project title Coordinator Grant Status Reference number
The Social Entrepreneurship Boost RAOUL WALLENBERG ACADEMY F YOUNG LEADERS INSAMLINGSSTIFT. SEK 3 488 000 Ongoing 2018-03540
The Joint Way: Together for together for future innovation support LUND BUSINESS INCUBATOR AB SEK 1 339 000 Ongoing 2018-03532
A unique and relevant innovation alliance for social innovation and change Malmö universitet SEK 1 962 000 Ongoing 2018-03526
Unleashing the Power of Social Innovation STIFTELSEN REACH FOR CHANGE SEK 3 533 000 Ongoing 2018-03554
Social Impact Innovation Support ÖREBRO UNIVERSITET ENTERPRISE AB SEK 3 792 000 Ongoing 2018-03553
Social innovation Hub - north Sweden COOMPANION VÄSTERBOTTENS LÄN EKONOMISK FÖRENING SEK 2 850 000 Ongoing 2018-03552
Financing of social innovation Mikrofonden Sverige SEK 1 648 000 Ongoing 2018-03550
Care of Business Social Innovation (CoB) SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FORUM (SE-FORUM) SEK 3 300 000 Ongoing 2018-03524
Right Agenda Accelerator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB SEK 2 278 000 Ongoing 2018-03522
Forums for experience exchange between public operators and social enterprises FÖRENINGEN INKLUDERA INVEST SEK 1 485 000 Ongoing 2018-03520
SoPact‘s teaching and learning process for needs-driven support to social innovators Lunds universitet SEK 4 000 000 Ongoing 2018-03515

Frågor?

Har du frågor om social innovation? Kontakta gärna mig.

Judit Wefer

Programme Director Social Innovation

+46 8 473 31 38

judit.wefer@vinnova.se

Last updated 5 February 2019   |   Page statistics