Företag i samarbete

För dig som är en del i ett samarbete. I de här utlysningarna behöver du hitta en eller flera parter att samarbeta med.

Satsningar för samarbeten

<p>Vinnova, the Swedish energy agency and the Swedish research council Formas jointly finance a total of 17 strategic innovation programmes.</p>
<p>Challenge-driven innovation is an initiative that aims to solve social challenges that require broad cooperation to overcome. The solutions developed under the programme must make a clear contribution to one or more of the 17 Sustainable development goals laid out in the UN's 2030 Agenda for sustainable development.</p>
<p>Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme. The programme is the world's greatest investment in research and innovation and has a total budget of nearly €80 billion.</p>
<p>Inom Eurostar kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt.</p>
Last updated 10 August 2018   |   Page statistics