Våra satsningar för företag

Hos Vinnova tävlar Sveriges mest spännande innovationsprojekt om finansiering för att utveckla sina framtida affärer. Vinnova stödjer företag i tidig fas genom att ta en hög risk. Affärsidén ska vara nyskapande och ha ett kommersiellt fokus som kan göra företaget internationellt konkurrenskraftigt. Vinnova hjälper också svenska företag att hitta och söka finansiering inom EU. Som litet eller medelstort företag kan du söka nästan alla våra utlysningar. Men vi har vissa satsningar där vi vänder oss enbart till dig.

Yubico skalade upp med hjälp av Vinnovas finansiering

"Det måste finnas ett steg före riskkapitalisten där uppfinnaren kan visa att idén fungerar. För oss var Vinnova det steget."

Sven Ekerot, SiCell AB, Stockholm Län, Innovativa Startups del 1 – 2017​

"Vinnovas stöd var helt avgörande för att kunna börja patentutredningen och otroligt värdefullt för oss"

Måns Westesson, CAPSENZE BIOSYSTEMS AB, Skåne Län, Innovativa Startups del 1 – 2017

Satsningar för dig

Här listar vi alla satsningar som vänder sig speciellt till små och medelstora företag.

With this joint call, we are offering public funding for joint R&D projects between Swedish and German small and medium-sized enterprises (in this call up to 499 employees). The joint R&D projects are expected to develop products, technology-based services or methods which will in subsequent steps generate sustainable solutions with market potential and potential to address societal challenges. Universities, research institutes and other enterprises are welcome as additional participants or subcontractors according to each country´s funding schemes.
Open calls within this offer are listed below.
<p>Med det här erbjudandet ger vi högkvalitativa inkubatorer möjlighet att främja utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.</p>
A funding opportunity for small och medium-sized enterprises. Below you will find current application rounds within this call.
Below, we list calls for proposals within this offer.
<p><span><span lang="">Startups with ideas that challenge existing structures and systems for better business and a better future, can apply for early-stage funding</span><i><span lang="">.</span></i></span></p>
<p>Horizon 2020 is the world's largest effort on research and innovation with a budget of around 80 billion euros.</p>

Last updated 12 September 2019

Page manager: Andreas Aurelius

Page statistics