Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Lyckad workshop i Kalmar

Published: 24 October 2019

Andrea Råsberg

Handläggare

Att arrangera en konkret workshop där deltagarna själva får skapa en framtidsberättelse kan vara nyckeln till ett nytt sätt att tänka kring de stora samhällsutmaningarna.

Temat för nationella innovationsrådets dag i Kalmar 23 oktober var "Hur kan vi arbeta tillsammans för att lösa komplexa samhällsutmaningar?"

Vinnova var på plats och faciliterade två workshops som samlade representanter från hela samhället – från näringsliv och universitet till offentlig verksamhet och civilsamhälle på lokal, regional och nationell nivå. Statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren deltog på delar av workshopen och fick möjlighet att ta del både av metoden och resultatet på plats. 

Syftet med workshopen var att stärka kopplingarna mellan den regionala innovationskraften och den nationella politiken och lära av varandra, för att möta komplexa samhällsutmaningar. Under workshoparna fick deltagarna testa hur ett missionsinriktat arbetssätt kan bidra till systemgemensamma lösningar på samhällsutmaningar med utgångspunkt i Kalmar län. Resultatet blev ett värdefullt inspel till regionen, till den nationella politiken och till arbetet med missions som pågår på Vinnova.

Text: Andrea Råsberg

Leave a comment

You have chosen to disallow certain cookies and funtions on our website, such as commenting on blog posts. You can change your privacy settings at any time to allow these functions and get a better experience.

Change privacy settings

 

Latest blog posts

A half-year mission process in 90 minutes

24 October 2019

Tobias Öhman

Handläggare

The Innovation Council has a meeting in Kalmar and Vinnovas Mission team will arrange a workshop for about 100 local actors, including Sweden´s prime minister.

The Innovation Council has a meeting in Kalmar and Vinnovas Mission team will arrange a workshop for about 100 local actors, including Sweden´s prime minister.

Vinnovas Missionsteam besöker två landsändar för att prata hållbar mat

24 October 2019

Jenny Sjöblom

Handläggare

Skåne och Västerbotten. Två regioner med helt skilda förutsättningar, men med samma engagemang och drivkraft när det gäller att ställa om till ett mer hållbart matsystem.

Skåne och Västerbotten. Två regioner med helt skilda förutsättningar, men med samma engagemang och drivkraft när det gäller att ställa om till ett mer hållbart matsystem.

Seminarium om att mobilisera för ett hållbart samhälle

24 October 2019

Åsa Minoz

Innovationsstrateg, Viable Cities

Läs innovationsstrateg Åsa Minoz reflektioner från seminariet Så mobiliserar vi för ett hållbart samhälle där deltagare fick prova ett missionsdrivet arbetssätt

Läs innovationsstrateg Åsa Minoz reflektioner från seminariet Så mobiliserar vi för ett hållbart samhälle där deltagare fick prova ett missionsdrivet arbetssätt

Last updated 24 October 2019

Page statistics