Handledarmaterial för NOVA - normkreativ innovation

"Med NOVA i hand" är handboken som är till för dig som ska leda normkreativa innovationsprocesser.

Kanske ska du leda en projektgrupp eller planera ett lektionstillfälle. Eller så behöver du vägledning i ett pågående projekt där du och dina kollegor ska utveckla en produkt eller tjänst. Då kan det här materialet ge er tips och stöd i utvecklingsarbetet för hur ni ska ta er vidare, steg för steg.

Materialet är anpassat för att kunna vara användbart i många olika sammanhang i mötet mellan olika människor med skilda kompetensområden.

Den här handboken är ett pedagogiskt komplement till NOVA – verktyg och metoder för normkreativ innovation. NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar – det vill säga lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara.

NOVA består av:

NOVA består av ett spel med många delar samt en handbok som du kan ladda ner på denna sida.

  • Handboken Med NOVA i hand – för dig som leder och lär ut normkreativ innovation
  • Guide
  • Kortlek innehåller... ♤ 1-13 Normer

♥ 1-13 Förebilder
♣ 1-13 Taktiker
♦ 1-13 Ruter
✶ 2 Jokrar

  • Asken där korten & guiden ryms. (Går att beställa här)
  • Dialogduken för att planera en individuell plan och process för normkreativ innovation
  • Presentationen för att visa på behov av normkreativ innovation och introducera begreppen.

______________________________________________________

Frågor?

Har du frågor kring NOVA eller normkritisk innovation kontakta gärna någon av oss.

Last updated 24 January 2020

Page manager: Max Parknäs

Page statistics