Biologiska läkemedel

Inom forskningsprogrammet för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel erbjuder Vinnova möjlighet att söka finansiering för projekt som bidrar till bättre hälsa. Aktuella erbjudanden inom området visas längre ner på denna sida.

Bakgrund till satsningen

Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet uppdrag att i samverkan utforma ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Programmet är en del i regeringens strategiska satsning på hälsa (life science) som samlat ska bidra till bättre hälsa, till att möta samhällsutmaningar, stärka Sveriges position som ledande land inom forskning och utveckling och öka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv.

Programmet avser både forskning om proteiner för framtida biologiska läkemedel och utveckling av effektivare metoder för nästa-generations läkemedelsproduktion.

Programmet löper från 2016 till 2023 och omfattar 320 miljoner kronor. 

Sök finansiering inom biologiska läkemedel

Finansierade projekt

Här kan du läsa mer om de projekt som Vinnova tidigare har finansierat inom biologiska läkemedel.  

Frågor?

Har du frågor om biologiska läkemedel? Kontakta gärna mig.

Last updated 29 August 2018

Page manager: Mats Jarekrans

Page statistics