Kansli och teknikpark ska stötta ekosystem runt forskningsansläggningar

Vinnova har fått i uppdrag att skapa en teknikparksfunktion som tillsammans med ett kansli ska stötta och samordna arbetet för användare och leverantörer kring de stora forskningsanläggningarna utanför Lund.

Kansliet utformas i samarbete mellan Vinnova och Vetenskapsrådet. Det ska stötta satsningar och initiativ som hjälper den svenska marknadens leverantörer och användare att dra nytta av de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

I området utanför Lund kommer Vinnova också att skapa en teknikpark fär att stärka ekosystemet av aktörer, forskning och näringsliv runt forskningsanläggnignarna. Ekosystemet behöver utvecklas och samordnas och Vinnova har fått ett regeringsuppdrag att skapa en teknikparksfunktion i området.

Teknikparken ska tillsammans med kansliet förbättra och underlätta för användare och leverantörer att bygga kompetens, testa användning och förbättra sina affärskoncept.

Frågor?

Peter Åslund

Programme Manager

+46 8 473 30 49

Last updated 25 November 2019

Page statistics