Våra satsningar inom produktion

Finansiering som bidrar till effektivare och modernare processer inom produktionen är ett prioriterat område för oss. Här kan du se vad du kan söka finansiering inom.

Finansiering inom produktion

<p>The strategic innovation programme, Process industrial IT and automation (PiiA), contributes to the development and use of automation and digitalisation within industry.</p>
<p>The programme is focused on the areas that require investment to maintain competitiveness. The aim of the venture is to create a national base of research, innovation and training for competitive Swedish production 2030.&nbsp;</p>
<p>Utvecklar skogsindustrin för en hållbar biobaserad ekonomi.&nbsp;</p>
<p>Contributing to sustainable growth and strengthening the competitiveness of Swedish mining and metal extraction industries.</p>

Andra satsningar inom industri och material

<p>Här kan du se våra satsningar inom informations- och kommunikationsteknik, och vad du kan söka finansiering för.</p>
<p>Här kan du se våra satsningar inom material som du kan söka finansiering inom samt vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>

Last updated 26 February 2018

Page statistics