Material

Finansiering som bidrar till nya material är ett prioriterat område för oss. Här kan du se de satsningar du kan söka finansiering inom.

Finansiering inom material

<p>Promotes a bio-based economy for value-added and competitiveness in the bio-based sector by 2050.</p>
<p>Making Sweden one of the world’s top ten countries in the use of graphene to ensure the country’s industrial leadership.</p>
<p>Contributing to sustainable growth and strengthening the competitiveness of Swedish mining and metal extraction industries.</p>
<p>The strategic innovation programme, Metallic material, gathers Sweden’s metals industries within steel, aluminium, hard metals, cast steel, cast iron and cast non-ferrous metals.</p>
<p>Utvecklar skogsindustrin för en hållbar biobaserad ekonomi.&nbsp;</p>

Andra satsningar inom industri och material

<p>Här kan du se våra satsningar inom informations- och kommunikationsteknik, och vad du kan söka finansiering för.</p>
<p>Här kan du se de områden du kan söka finansiering inom, och vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>

Last updated 26 February 2018

Page statistics