Informations- och kommunikationsteknik

Här kan du se våra satsningar inom informations- och kommunikationsteknik, och vad du kan söka finansiering för.

Finansiering inom informations- och kommunikationsteknik

<p>The strategic innovation programme, Smarter electronic systems, creates cross boundary work to develop micro and nano electronics, photonics, micromechanics, power electronics and integrated systems in Sweden.</p>
<p>The strategic innovation programme, Process industrial IT and automation (PiiA), contributes to the development and use of automation and digitalisation within industry.</p>
<p>ECSEL är ett privat-offentligt partnerskap mellan industrin och offentlig sektor inom elektroniska komponenter och system.</p>
<p>Here you can see all application rounds for co-funding within EUREKA clusters.</p>

Andra satsningar inom industri och material

<p>Här kan du se våra satsningar inom material som du kan söka finansiering inom samt vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>
<p>Här kan du se de områden du kan söka finansiering inom, och vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>

Last updated 5 March 2019

Page statistics